Tervetuloa vastaamaan SMOTOn Tiestön kunto 2017 -kyselyyn! Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mielipiteitä Suomen teiden kunnosta motoristien näkökulmasta. Ajokaudella 2017 ovat puhuttaneet mm. teihin jyrsityt urat ja uuden päällysteen liukkaus. Kyselyssä kysytään mm. näistä aiheista ja yleensä tien kunnon aiheuttamista peloista, vaaratilanteista ja onnettomuuksista.

Kyselyssä kysytään myös tietoja ajomäärästä kuluneelta ajokaudelta. Tarkoituksena on saada luotettavaa tietoa siitä, miten paljon moottoripyörillä todellisuudessa ajetaan.

Kyselyn tulokset esitetään tieverkoston kunnosta vastaaville viranomaisille ja toimijoille. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja se, että motoristit huomioidaan jatkossa liikenteessä tasavertaisina osapuolina teiden rakentamista ja kunnossapitoa suunnitellessa.

Tulostietoja käytetään taustoittamaan SMOTOn edunvalvontatyötä kontakteissa päättäjien ja liikenteen eri toimijoiden kanssa. Ajomäärästä kerättävillä tiedoilla on yhdessä Trafin tietojen kanssa mahdollista tarkentaa moottoripyöräkannan vuotuista ajosuoritetta. Ajosuoritteella on merkitystä mm. moottoripyörin kokonaispäästöjen laskennassa.

Kyselyn tulokset julkaistaan SMOTOn nettisivuilla. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja yksittäisen vastaajan vastaukset eivät näy kyselyn tuloksissa. Tuloksissa julkaistaan pelkästään kunkin kysymyksen yhteenvetotiedot. Vastaamiseen menee ainoastaan muutama minuutti. Kysely on avoinna 12.11.2017 saakka.

Tästä kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/Smoto_tiekysely_2017